تبلیغات
truelove

بی قراری

دلم اشوب است ارام ندارم قرار ندارم 
این ها واژگانی ایست که من پیش از این با انها بیگانه بودم 
اما این روزها را با دل اشوبی و بی قراری سر میکنم 
اکنون میفهمم معنی دل اشوب بودن را
خوب میدانم قراره دله بی قرار ارام نمیگیرد 


[ پنجشنبه 3 دی 1394 ] [ 06:47 ب.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ


ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﯽ
ﺩﺧﺘﺮﮐﻢ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻨﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ
ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎش
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ﺟﺎﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﺧﯿﺰ
ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ ﻭﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺷﻌﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﻫﻮﺍ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺧﺘﺮﮐﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺪﺭﺕ ﺗﻮ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺴﺘﯽ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ؟
ﺭﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ ؟
ﺳﺮﺕ ﮐﻼﻩ ﺭﻓﺖ ؟
ﺍﺫﯾﺘﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ؟
ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﻧﮕﺬﺍﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﯾﮏ ﺩﺭﺩ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﺧﺮﺝ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﮑﻦ
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﺘﻠﮏ ﻧﺜﺎﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺑﺎﺵ
ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺯﯾﺒﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﺗﻮ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺁﺭﯼ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺩﺧﺘﺮﮐﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ
ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ . . .
[ سه شنبه 9 دی 1393 ] [ 04:53 ب.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

بی حالی...

کلی حرف تو دلم هست کخ دلم میخاد به یکی بگم و اروم شم
اما دیگه حس و حاله قبلو ندارم که تا قلم می گرفتم دستم
تمومه حرفامو رو کاغذ می اوردم
 نوشتن هم دل و دماغ میخاد که من ندارم
حرفای دلم گیر کرده تو گلوم میخاد خفم کنه


[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 05:17 ب.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

به حرمت گذشته هامون

به حرمت گذشته هامون

دعای خیر من باهاته

رفیق نیمه راه دیروز

چشای من هنوز براته

هنوز تموم زندگیمی

با این که رفتی با غریبه

تو چی از عاشقی میفهمی

که حال من واست عجیبه

به این و اون گفتی که دیگه

هیچی میونمون نمونده

ولی نمیتونم ببینم

کسی دل تو رو شکونده

آره بزن به بیخیالی

توقعی ازت ندارم

میرم با این که همدمی نیست

میرم که راحتت بزارم

دلتنگم گذاشتی وقتی

حرفای آخر و میگفتی

فقط خدا کنه که هیچ وقت

به حال و روز من نیوفتی


این آهنگو دیروز شنیدم خیلی دلم گرفته بود کلی گریه کردم گفتم بنویسمش اینجا

اسمه اهنگ به حرمت گذشته هامون از علی ارشدی[ یکشنبه 2 شهریور 1393 ] [ 06:46 ب.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

مرا درک کن


ﺍﺯﻣﻦ میخواهی هم بسترت شوم؟
ﺍﻣﺎ ﺁﻳﺎ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻯ؟ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺘﻰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﻟﺒﺎﻧﺖ ﺟﺎﺭﻯ ﻧﺸﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﻤﺲ ﺗﻦ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﻰ.
ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﺍﻡ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻟﻤﺲ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﻢ ﺳﻪ ﺑﺨﺶﻣﻴﺸﻮﻳﻢ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻫﻤﻪ
.....← ﻓﺎ . ﺡ . ﺷﻪ →.....

ﺑﺎﺳﻜﺲ ﺟﻠﻮﻣﻴﺎﻳﻰ ﻭﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﻮﻡ؟
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺴﺘﻰ ﺍﻡ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﻰ، ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﭼﻨﺎﻥ ﺟﺬﺑﺖ ﻛﻨﻢ ﮔﻮﻳﻰ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻫﻤﺨﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻳﻢ.
ﻓﻘﻂ ﺣﺲ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﻙ ﻛﻦ


[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 05:14 ب.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

اما تو چه ....

من خواهان عشقم از جانبِ تو
اما تو چه
خواهان هوس
من خواهان دوست داشتنی ماندگارم
اما تو چه
خواهان من هستی
 ولی
در خیالت به دیگری نیز می اندیشی
من دنیایم را با تو ساخته ام
اما تو چه
 خواهان آن دنیایی هستی که منفعت بیشتری برایت داشته باشد
من با تقدیری که نام تو در آن نباشد می جنگم تا آنکه روزی سرنوشت نامت را کنار نامم حک کند
اما تو چه
خود را سپردی دست بخت و اقبال  و می گویی هرچه بادا باد....
تو تقصیری نداری رسم دنیا همین است
رسم دنیا این است که یکی دوست بدارد و دیگری برایش عشوه کند
آری تو تقصیری نداری
تو نیز همچون من بازیچه ی دست دنیا شده ای[ سه شنبه 17 تیر 1393 ] [ 05:49 ب.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

چه زیباست...

چه زیباست همان شود که میخواستی و می خواهی

همان شود که هرشب در میان هق هق شبانه ات آرزویش را می کردی

چه زیباست وقتی از دست رفته ای بازگردد

و با حضورش به امیدی جان تازه  بخشد که در مسیر ناامیدی بود

 چه زیباست حس شیرین دوست داشتن و دوست داشته شدن را دوباره تجربه کنی|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|[ دوشنبه 19 خرداد 1393 ] [ 08:35 ب.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

ای کاش بزرگ نمیشدیم....

تمام زندگی یعنی حسرت هرآنچه که نداریم و راضی نبودن از هر آنچه که داریم
تا وقتی بچه بودیم آرزومون این بود بزرگ شیم مثله پدر مادرامون
حالا که بزرگ شدیم آرزو داریم که ای کاش همونطوری بچه میموندیم
تو همون دنیای کودکانه که هیچ غمی هیچ دغدغه ای نداشتیم
هر روز رو با یه رویای قشنگ و زیبا از فردایی رویایی سپری میکردیم
اما حالا چی؟
نه رویای قشنگی برای فردا داریم نه انگیزه ای برای زندگی
تنها چیزی که برامون مونده تکراره پایان ناپذیر دل تنگی ها و نگرانی هامونه.....

[ شنبه 16 فروردین 1393 ] [ 08:07 ب.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

چاشنی لحظه هام

پذیرش هر درد سنگینی
گذشتن از هر جاده ی متروکی
تحمل هر سختی
وقتی اسون میشه
که حضوره تو
وجوده تو
و
یاده تو
چاشنی لحظه هام باشن
امیدوارم تو ساله جدید این سه تا چاشنی تو لحظه هام باشن
و بتونم همهی این سختی ها را تحمل کنم
سال نو مبارک

[ پنجشنبه 29 اسفند 1392 ] [ 02:06 ق.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

معنی کلمات

تو این روزا هیچی سر جاش نیست

هیچ کلمه ای معنی خودش رو نداره

جمله ی دوستت دارم:یعنی تیکه کلامی که شده

بازیچه دست هرکسی و مثله نقل و نبات نثار هرکسی میکنن

وفادار بودن یعنی هنری که کمتر کسی اون رو داره و این هنر رو

هیچ جا اموزش نمیدن

خیانت کردن شده مایه فخر،هرچقدر بیشتر بهتر

دروغ گفتن واجب شده درواقع جاشو با راستگویی عوض کرده

و هیچ وقت دیگه این کلمات به معنی اصلی خودشون برنمیگردن....

[ شنبه 19 بهمن 1392 ] [ 02:09 ق.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

عذرخواهی

سلام به همه دوستای خوبم از همتون معذرت میخام
این چنوقت نبودم و نتونستم بهتون سر بزنم
امتحانام شروع شده بودن و حسابی درگیر بودم
اما شما دوستای خوبم تنهام نذاشتین و با نظراتتون دلگرمم کردین
منتظر پست بعدیم باشین[ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ 06:01 ب.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

فاصله

دلم گرفته
حس میکنم وجوده یه نفرو تو لحظه هام کم دارم
هرچقدر میرم  دنبال اون یه نفر
دستم بهش نمیرسه
هر لحظه هم داره ازم دورتر میشه
اما هنوز فاصله اش انقدری نشده که نتونم ببینمش
هنوز میبینمش
ترسم از اینه که به قدری دور شه
که دیگه نتونم ببینمش
[ یکشنبه 8 دی 1392 ] [ 07:36 ب.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

شب یلدا

همیشه به بلندی شب یلدا می خندیدم
بلند ، طولانی ، ماندگار
فقط برای یک دقیقه…
چقدر خندیدم برای این یک دقیقه…
اما آن روز که بار سفر بسته بودی وگفتم یک دقیقه بیشتر بمان
و تو گفتی وقت تنگ است ، کوله بار باید بست ، باید رفت…
آن روز فهمیدم این یک دقیقه های غریبانه چه غوغایی میکنند .
یک دقیقه با تو بودن ،
چقدر بلند ، طولانی و ماندگار است…
چقدر گریستم برای این یک دقیقه …

نوشته سه علی سه 

یلداتون مبارک ایشالله عمرتون به بلندی یلدا 
لبتون خندون 
و دلتون شاد باشه


Watermelon 1 شب یلدا 92  جدید ترین  تزیین هندوانه شب یلدا  هندوانه شب یلدا مدل های تزیین هندوانه مجله شب یلدا 92 تزیین هندوانه[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ 06:54 ب.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

مشکل اینجاست که....

میدونی مشکل ما از کجاست؟
مشکل ما از اینجاست که قدره اونایی رو که باید نمیدونیم 
و قدره اونی رو که نباید میدونیم 
مشکل اینجاست که قدره مادرمون رو نمیدونیم 
مادری که نمیتونی ناراحتیتو ازش مخفی کنی 
مادری که با ناراحتیت ناراحت میشه با لبخندت میخنده 
مشکل اینجاست که قدره پدرمون رو نمیدونیم 
که همیشه هوامونو داره تکیه گاهمونه
مشکل اینجاست که قدره خواهرمونو نمیدونیم 
خواهری که محرم اسرارته و اگه اون نباشه غمات تو دلت میمونن
مشکل اینجاست که قدره برادرمون رو نمیدونیم برادری که وقتی اسمت 
میاد واست غیرتی میشه
مشکل اینجاست اصلا هواسمون نیست یه دوستایی داریم 
که وقتی دلمون گرفته تنهامون نمیذارن و پا به پامون میشنن گریه میکنن
مشکل اینه که چشممونو بستیم رو همه این نعمتا
 و چشم دوختیم به یه آدمی که هیچی از دوست داشتن نمیداند و نخواهد دانست
باید چشمونو باز کنیم  بدونیم که از این آدما زیادن 
اونایی که وجودشون جواهره و نایاب 
پدر 
مادر 
خواهر
برادر 
و دوستات 
هستن 
نه 
کسی که وجودش موقتی باشه و دنباله هر چیزی از تو باشه الا خودت[ یکشنبه 24 آذر 1392 ] [ 12:30 ق.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]

سنگینی نگاه

وقتی دختر باشی نمیتونی از کنار یه ادم تو مسیرت
به راحتی بگذری
چون سنگینی نگاهها اذیتت میکنن
از نگاه پیرمردی که بوی عطر تیروزش از ده فرسخی میاد
و دستش تسیبح داره 
تا پسرای جوون امروزی

[ یکشنبه 10 آذر 1392 ] [ 05:55 ب.ظ ] [ fateme ] [ نظرات() ]
.: تعداد کل صفحات 8 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]